top of page
  • Writer's pictureVineta Sprugaine, LVRTC Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja

Vai tavs uzņēmums ir gatavs 2023.gadam?

2023. gads e-pakalpojumu nozarē nāks ar būtiskām izmaiņām gan iedzīvotājiem, gan komersantiem. Iedzīvotājiem no nākamā gada eID karte ir noteikta kā primārais personu apliecinošais dokumenta veids, tas nozīmē, ka katram Latvijas iedzīvotājam no 14 gadu vecuma būs iespēja digitālā vidē apliecināt savu identitāti ar tādu pašu juridisko spēku, kā klātienē uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī parakstīt dokumentus ar eParakstu.Tas, ka tik plašam iedzīvotāju lokam būs pieejams šis rīks, paver iespēju komersantiem ar vien plašāk piedāvāt attālināti tādus e-pakalpojumus, kas nepieļauj drošības kompromisus klientu vai darbinieku identifikācijā un dokumentu parakstīšanā.


Tāpat komersantiem, kuri sniedz e-pakalpojumus un veic personu elektronisku identifikāciju, jāņem vērā izmaiņas Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā. Tās paredz, ka no 2023. gada 1. februāra elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, jānodrošina iespēja klientiem saņemt e-pakalpojumus, izmantojot nacionālos elektroniskās identifikācijas līdzekļus - eID karti un mobilo lietotni eParaksts mobile.


Lai šādu iespēju nodrošinātu, komersantiem ir jāintegrē savos portālos valsts nodrošināts e-Identifikācijas risinājums, kas pieejams bez maksas.

Izmaiņas ļauj ietaupīt

eID kartē iekļautā eParaksta izmantošana neierobežotā daudzumā ikvienam iedzīvotājam ir bez maksas. eID karte tiek izsniegta konkrētai fiziskai personai un šī persona eID karti dokumentu parakstīšanai e-vidē var izmantot gan privātām, gan darba vajadzībām, turklāt neierobežotā daudzumā un bez maksas.


Nereti uzņēmumi neizmanto šo valsts bez maksas nodrošināto iespēju savā darba vai klientu apkalpošanas procesā un turpina izmantot dažādus maksas risinājumus vai arī nedrošus risinājumus, kuru uzturēšanai uzņēmums tērē gan cilvēku, gan finanšu resursus. Tai pat laikā virkne iestāžu un organizāciju jau aprēķinājušas ietaupījumus, ko nes eID kartes izmantošana darba vietā un par dokumentu parakstīšanu vairs nemaksā.


Arī drošai klientu un darbinieku identifikācijai digitālajā vidē ikviens komersants var integrēt mobilo lietotni eParaksts mobile un eID karti. Izmantošana ne klientiem, ne darbiniekiem, ne pašam uzņēmumam nemaksās ne centa.

Lai valsts nodrošināto rīku izmantošana būtu ērtāka, komersantiem pieejami integrāciju risinājumi portālos un informācijas sistēmās. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) komersantiem bez maksas nodrošina plašu pakalpojuma grozu nacionālo eParaksta rīku integrācijai, kas ietver vairākas tehnoloģiskās funkcionalitātes:

  • e-Identitātes platforma ietver e-Identitātes apliecināšanas funkciju ar visiem rīkiem, kurus nodrošina valsts (eID, eParaksts mobile);

  • eParakstīšanas platforma, kas ļaus gan pašam komersantam, gan viņa klientiem interneta vietnē parakstīt dokumentus. Arī parakstīšanās tiek nodrošināta bez maksas.

e-Identitātes platforma papildus nodrošina arī personas pilngadības identifikāciju digitālajā vidē, piemēram komersantiem, kuri attālināti sniedz pakalpojumus vai veic akcizēto preču tirdzniecību. e-Identitātes platformu iespējams integrēt portālos, lietotnēs un pakalpojumu sniegšanas interneta vietnēs. Lai to saņemtu, komersantam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, jānoslēdz līgums ar LVRTC un sadarbībā ar savu tehnoloģisko risinājumu partneri risinājums jāintegrē portālā vai informācijas sistēmā. Arī turpmāka risinājuma izmantošana visām iesaistītajām pusēm – gan iedzīvotājiem, kuri identificēs sevi ar eParaksta rīkiem, gan komersantam, kuri savā portālā šādu pakalpojumu nodrošinās – būs pilnībā bez maksas.


Valsts komersantiem ir nodrošinājusi bagātīgu un drošu e-vides rīku komplektu, lai darbs 2023.gadā būtu efektīvs un uz attīstību vērsts! Ik mēnesi valsts e-Identitātes rīki un eParaksta rīki tiek izmantoti vairākus miljonus reižu. eParaksts eID kartē ir pieejams vairāk nekā 744 000 iedzīvotāju, bet eParaksts mobile – 230 000 personu. Atver arī sava uzņēmuma digitālās durvis pozitīvām pārmaiņām, strādā ar droši rīkiem, bet ietaupītos līdzekļus novirzi izaugsmei!


Visu par eParaksta un e-Identitātes integrēšanu uzzini, rakstot uz eparaksts@eparaksts.lv.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page